Vi vill göra Barnens Gård trygg och säker.

Här kommer vi att löpande informera dig om vilka åtgärder vi har genomfört, eftersom vi vill att du ska känna att Barnens Gård är trygg och säker under pågående pandemi.

Just nu vet vi inte vilka Coronaanpassningar vi kommer göra inför 2021 men vi kommer att uppdatera denna sidan när vi vet mera beroende på hur läget ser ut. Det vi vet att vi kommer att göra, är att se till att ni känner er trygga inför ert besök.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha öppet och vi har vidtagit åtgärder för att hålla parken så säker som möjligt. Givetvis kommer vi att följa regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Och dessutom har vi vidtagit andra kloka säkerhetsåtgärder i omsorg av våra gäster och medarbetare.

Det som talar för att vi kommer fortsätta ha det öppet är att vi har en utomhusaktivitet som vänder sig till barn och att sommarens värme förhoppningsvis kommer minska viruset. Vi ber om er förståelse för att beslut kommer att behöva fattas längre fram och ändras beroende på läget. Under tiden, ta hand om varandra och stöd de lokala aktörer som du kan.

Varma hälsningar från familjen Alm
Axel, Åsa, Agnes, Joel och Linnea

Här kan ni se hur många gäster har vi på Barnens Gård just nu: