NÖJESPARKEN BARNENS GÅRD TILL FÖRSÄLJNING

Plats: Södra Sverige, Karlskrona, Lyckeby, Viet

Vill du hellre ladda hem och läsa finns filen här: Barnensgård Försäljningsprospekt


Barnens Gård, en välskött nöjespark/turismanläggning
Barnens Gård är en av Blekinges största turistmagneter. Tillsammans med starka aktörer som Marinmuseum, Eriksberg och Mörrums kronolaxfiske drar vi besökare från hela norra Europa. Anläggningen är helt unik, uppbyggd över tid och är en plats där barnen kan komma nära gårdens djur, leka, bada och lära sig om livet på landet på ett underhållande sätt. Familjer som besöker Barnens Gård uppskattar det genuina, gårdstemat och blandningen av olika typer av aktiviteter. Vattenlandet är favoriten de varmaste sommardagarna. Att komma nära gårdens djur är också att mycket uppskattat inslag. Vi har lagt extra vikt vid att vara en välskött anläggning där ledorden är rent och fräscht. Gästbemötandet är en mycket viktig beståndsdel i Barnens Gårds framgångssaga och vi ser till att ha riktigt duktiga och välutbildade medarbetare. De flesta ungdomarna kommer tillbaka år efter år och hjälper de nya att snabbt komma in i verksamheten.


Nöjesparken
Barnens Gård är ett välskött och idylliskt turistmål som ligger på landsbygden utanför Karlskrona.
Verksamheten är etablerad under mer än 30 år och har ett mycket starkt varumärke. Företaget har drivits som familjeföretag och har sedan starten haft två ägarfamiljer. Vi har sedan övertagandet byggt vidare på det befintliga uppskattade temat och utvecklat verksamheten med nya lockande aktiviteter. Vi har även byggt en stor lagerlokal med uppvärmd verkstad. 2022 investerade vi drygt 1 MSEK i en stor solcellsanläggning och återbetalningstiden har visat sig bli betydligt kortare än vad vi trott. Dessutom ger anläggningen även inkomster efter säsongens slut.


Stor utvecklingspotential och möjlighet att växa
Det finns stora möjligheter till fortsatt utveckling med både befintlig mark och tillgänglig mark österut. Möjligheten att utveckla verksamheten åt olika håll och även skapa nya besöksanledningar under andra tider på året är stor. Även i ålder kan man utvidga målgruppen genom att satsa på fler attraktioner för äldre barn och tonåringar. Vår bedömning är att en utvidgning av vattenlandet med lite tuffare vattenrutschbanor vore ett lönsamt nästa steg.

Turismen i Blekinge – en framtidssäker bransch
Både i Karlskrona och Blekinge är turismen den snabbast växande branschen. Barnens Gård är en stor och viktig del i att locka barnfamiljer till regionen. I Blekinge har kommersiella gästnätter ökat konstant varje år. Karlskrona har, som en av Sveriges soligaste städer, utvecklats till en riktig sommarstad.
En av de största campingarna – Dragsö Camping har exempelvis gått från 95 000 till 107 000 gästnätter de senaste åren och är fullbokade under högsäsong redan i mitten av juli året innan.

Ett starkt och väletablerat varumärke
Barnens Gård har barnfamiljer med barn mellan 3 och 13 år som främsta målgrupp. Med ett mycket starkt varumärke drar anläggningen mellan 40- och 50 000 gäster varje sommar mellan juni och augusti. Ca 30% av gästerna kommer från utlandet. Tack vare de väl utbyggda kommunikationsvägarna mellan Karlskrona och Danmark, Tyskland och Polen är det ett populärt resmål för utländska turister från norra Europa. Ca 15% kommer från storstadsområderna och resterande från hela södra Sverige.


Målgrupp Barnfamiljer
Barnens Gård har barnfamiljer med barn mellan 3 och 13 år som främsta målgrupp. Med ett mycket starkt varumärke drar anläggningen mellan 40- och 50 000 gäster varje sommar mellan juni och augusti. Ca 30% av gästerna kommer från utlandet. Tack vare de väl utbyggda kommunikationsvägarna mellan Karlskrona och Danmark, Tyskland och Polen är det ett populärt resmål för utländska turister från norra Europa. Ca 15% kommer från storstadsområdena och resterande från hela södra Sverige. Barnfamiljer är en tacksam målgrupp då den hela tiden fylls på med nya barnfamiljer i rätt ålder. När det gäller marknadsföring är barnfamiljer också en väletablerad och avgränsad målgrupp som det är lätt att rikta marknadsföring till.


Barnens Gård har en stark ställning på sociala medier med en aktiv följarskara
Anläggningen har även en stark position på sociala medier med över 13 000 aktiva följare på facebook, Instagram och TikTok. Läs gärna mer om anläggningen och utbudet på www.barnensgard.se eller sök upp det på sociala medier.


Verksamheten

Verksamheten omsätter mellan 6 och 9 MSEK och har en bruttovinstmarginal på i genomsnitt 82%. Under den senaste fyraårsperioden är det en nettovinstmarginal på 14%. Här får man även beakta att åren med Corona har påverkat resultatet. Det har över tid visat sig att anläggningen är betydligt mer väderoberoende än vi trott. Färre besökare under regniga dagar kompenseras av fler gäster under de soliga dagarna i anslutning. Det finns även goda möjligheter att anpassa antalet
anställda för att bäst passa behovet olika dagar. Utöver nöjesparkens attraktioner säljs leksaker, närodlade varor, godis, glass och mat. Restaurang med servering av fast-food och husmanskost och glasskiosk omsätter runt 2 MSEK under sommaren.

Ekonomi
Nedan följer ett antal nyckeltal. Fullständiga Balans- och Resultatsräkningar finns att få om så önskas. Kontakta oss på tillsalu@barnensgard.se.


Fakta om Fastigheten
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Fastighetsbeteckning: KARLSKRONA ÖLJERSJÖ 5:14
Tomtarea: 45 948 kvm
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet
Parkering Stor parkeringsyta intill anläggningen.


Huvudbyggnaden
Byggnadsår: 1992
Taxeringsvärde: 194 000 kr
Värderingsår: 1992
Yta: 200 kvm
Beskrivning: Denna byggnad utgör entré, försäljningsyta, matservering, toaletter, fullutrustat kök med diskutrustning med ny fett-avskiljare och ett stort frysrum. Det finns även stora ytor för förvaring, personalrum med toalett, samt ett personalutrymme utomhus under tak som är byggt 2020. Utanför byggnaden finns en stor utomhusaltan under tak samt en nyare utomhusaltan utan tak. Mat och Glass omsätter runt 2 MSEK varje sommar.
På framsidan av huvudbyggnaden ligger E22. Under 2023 får Barnens Gård tillsammans med kringliggande hushåll en egen väg från rondellen vid Lösens kyrka. Detta kommer att göra in- och utfarten betydligt säkrare. I samband med byggnationen av den nya vägen kommer även en ny cykelbana samt en ny gångbana framför anläggningen.


Glasskiosken Lillpigans
Byggnadsår: 1998
Yta: 60 kvm
Beskrivning: I Vattenlandet, där parkens vattenrutschbanor och övriga vattenleksattraktioner finns, ligger en glasskiosk som säljer glass och mellanmål. Utrustad med kylar, frysar, fritöser samt kaffe och slushmaskiner serveras tusentals gäster här varje sommar. Utanför finns en uteservering utan tak. I samma byggnad som glasskiosken innehåller toaletter och ett maskinrum. 2023 installerades nya och energieffektiva värmepumpar.


Kontor/omklädning/lager/filteranläggning
Beskrivning: Byggnad med utrustning för rening och skötsel av poolanläggningen, lagerutrymme samt personaldel med omklädningsutrymme och ett mindre kontor. Utanför finns ett personalutrymme under tak som är byggt 2021.


Lager / magasin
Typ: Lager
Byggnadsår: 2013
Yta 288 m², varav uppvärmd verkstad 70 m²
Beskrivning: Byggnaden innehåller en uppvärmd verkstad och ett stort lagerutrymme som är ”öppet till nock”. Här finns bra förvaringsutrymmen i form av pallställ längs alla väggar och en stor öppen yta i mitten. Här lagras vissa lekattraktioner utanför säsong. Här finns även ett vilrum med kokvrå för personalen.Solcellsanläggning
Typ: Fast installation
2022 installerades en större solcellsanläggning på 381 m² från TrinaSolar -en av världens största leverantörer av solceller. Anläggningen driftsattes i juli 2022 och genererade under första året över 100 000 SEK. 208 paneler ger en effekt på ca 83 kw. Den årliga produktionen av sol-el beräknas till 65 700 kwh. Överskottselen säljs. Avkastningen på investerat kapital är stigande med tiden och går från 13-22% de kommande 30 åren.


Taxeringsvärde.
Taxering Byggnad: 194 000 kr
Mark: 60 000 kr
Totalt: 254 000 kr
Taxeringsår: 2022
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Typkod: 325, Hyreshusenhet, lokal
Pantbrev Det finns 1 st pantbrev uttaget om
sammanlagt 3 500 000 kr.


Övriga rättigheter och belastningar
Inskrivna övriga rättigheter och belastningar:
Vägplan för ombyggnad av väg E22 Karlskrona
-Kalmar, Delen Lösen-Jämjö m.m. samt indragning av väg. Vägplan (Beslutsdatum: 20190404,
Registreringsdatum: 20210112)
Rättigheter:
Officialservitut: Utrymme, Rätt att underhålla och förnya dräneringsrör i ungefärlig sträckning enligt karta.
Ledningsrätt: Underjordiska vattenledningar mellan Lösen och Trummenäs
Ledningsrätt: Tele, optp, fiber
Rättigheter förmån:
Officialservitut: Rätt att underhålla och förnya avloppsledning/vattenledning i ungefärlig sträckning enligt karta.


Kontor
Administrativt arbete har skett från ett kontor beläget i ett kontorshotell på Drottninggatan i centrala Karlskrona. Kontrakt finns på en löptid på ett år. Det kan antingen behållas eller sägas upp innan tillträde.


Andra kontrakt:
Kontrakt och överenskommelser finns med djurägare, campingar och hotell samt övriga relevanta aktörer. Vi har goda, väl upparbetade samarbeten med leverantörer, både lokala och i andra delar av Sverige och världen.


Kontakter med samhället och myndigheter:
Barnens Gård har goda relationer med branchorganisationer och lokala aktörer såsom Visit South Sweden, Visit Blekinge, Visit Karlskrona, Barnsemester och samtliga incheckningsmaterial på campingar i södra Sverige. Kontakt finns med alla relevanta myndigheter såsom miljö och hälsa, lekplatskontrollanter, veterinär, Anticimex och brandskyddsmyndigheter.


Förslag på årsarbetshjul:Bollspelsgolf
Vid sidan om Barnens Gård ligger även en nöjesanläggning som heter Bollspelsgolf och är en anläggning som är uppbyggd som en minigolfbana men med olika bollsporter på varje bana. Här är målgruppen mellan 7 och 99 år. Besök gärna anläggningen på nätet för att läsa mer: www.bollspelsgolf.se.

Anläggningarna samverkar genom att äldre syskon kan roa sig på Bollspelsgolfen medan resten av familjen leker på Barnens Gård. Bollspelsgolfen har en egen entré men ingår även i Barnens Gårds mycket uppskattade all-inclusive-biljett. I övrigt är främsta målgruppen grupper. Allt från familjeutflykter, idrottsföreningar och företags-afterwork. Ibland även i kombination med mat och dryck.


Visning, budgivning och ytterligare upplysningar
Visning:
29 juni klockan 14
20 juli klockan 14
3 augusti klockan 14
Frågor angående verksamheten och anmälan till visning skickas till: tillsalu@barnensgard.se
Vill du prata med oss maila oss så återkommer vi via telefon.

För juridiska frågor och för att lämna bud:
kontakta Fredrik Sandgren, Kristianstad Advokatbyrå, fredrik.sandgren@kdslaw.seVattenlandet:


Lekandet:


Djuren och Hölasset: